Monday Tsubaki: Midori Aoyama with Masaki Tamura – 07.08.23

Kyoto / Nohga Hotel Kyoto Kiyomizu
Hosted by :
Midori Aoyama
with :
Masaki Tamura
TRACK LIST

PLAYPLAYPLAYPLAYPLAY
PAUSEPAUSEPAUSEPAUSEPAUSE
NEXT LIVENEXT LIVENEXT LIVENEXT LIVENEXT LIVE